Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

abstrakcja
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
abstrakcja
5755 0331 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viarawwwr rawwwr
abstrakcja
2706 b146 390
Reposted frompiehus piehus viarawwwr rawwwr
abstrakcja
3110 8199 390
spadająca gwiazda
Reposted fromjodynaa jodynaa viarawwwr rawwwr
abstrakcja
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaasz asz
abstrakcja
0678 9fd6 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaasz asz
abstrakcja
3918 bdb8 390
Reposted fromSanthe Santhe viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
abstrakcja
3503 0843 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viarawwwr rawwwr
1021 6d5f 390
Reposted fromcroiea croiea via1901 1901
abstrakcja
2610 af26 390
Reposted frompampunio pampunio via1901 1901
abstrakcja
2459 9025 390
yes
Reposted from4777727772 4777727772 via1901 1901
abstrakcja
8031 570a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viarawwwr rawwwr
abstrakcja
9836 d565 390

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viarawwwr rawwwr
abstrakcja
4487 4223 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viarawwwr rawwwr
abstrakcja
5503 29cd 390
Reposted from4777727772 4777727772 viarawwwr rawwwr

June 11 2018

abstrakcja
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapeasorela peasorela
abstrakcja
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapeasorela peasorela
abstrakcja
Reposted fromFlau Flau viaasz asz

June 04 2018

abstrakcja
0319 b06b 390
Reposted fromFlau Flau viapsychodelik psychodelik
abstrakcja
7100 db2e 390
Reposted fromseaweed seaweed viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl