Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

abstrakcja
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viarawwwr rawwwr
abstrakcja
1536 2ba5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viarawwwr rawwwr
abstrakcja
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarawwwr rawwwr
abstrakcja
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarawwwr rawwwr
abstrakcja
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
abstrakcja
2815 c6ad 390

April 28 2017

abstrakcja
9685 703e 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viarawwwr rawwwr
8468 e1ab 390

Saturn hiding behind the Moon, 1.2 billion kilometers away.

Image Copyright Geek Out Huntsville

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaasz asz
2623 1258 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaasz asz
abstrakcja
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viapeasorela peasorela

July 05 2015

abstrakcja
Nigdy nie zapominaj:
Chodzimy nad piekłem
Oglądając kwiaty.
— Kobayashi Issa
Reposted fromjozefspace jozefspace vialaurensyikes laurensyikes
abstrakcja
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
abstrakcja
5883 e507 390
Reposted fromszelestyna szelestyna vialaurensyikes laurensyikes

June 28 2015

abstrakcja
Odważnym szczęście sprzyja.
— Wergiliusz
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
abstrakcja
Cza­sami ludzie pot­kną się o prawdę. Ale pros­tują się i idą da­lej, jak­by nic się nie stało.
— Winston Churchill
Reposted fromrominaplum rominaplum vialaurensyikes laurensyikes
abstrakcja

June 26 2015

abstrakcja
2246 0540 390

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl