Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

abstrakcja
Nigdy nie zapominaj:
Chodzimy nad piekłem
Oglądając kwiaty.
— Kobayashi Issa
Reposted fromjozefspace jozefspace viawerterowska werterowska
abstrakcja
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
abstrakcja
5883 e507 390
Reposted fromszelestyna szelestyna viawerterowska werterowska

June 28 2015

abstrakcja
Odważnym szczęście sprzyja.
— Wergiliusz
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
abstrakcja
Cza­sami ludzie pot­kną się o prawdę. Ale pros­tują się i idą da­lej, jak­by nic się nie stało.
— Winston Churchill
Reposted fromrominaplum rominaplum viawerterowska werterowska
abstrakcja

June 26 2015

abstrakcja
2246 0540 390

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

abstrakcja
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapeasorela peasorela
abstrakcja
7102 7e3b 390
Reposted frompulperybka pulperybka viapeasorela peasorela
abstrakcja
Respire (2014)
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

June 25 2015

abstrakcja
I jeszcze mam teraz Ciebie - nie wolno mi umrzeć, bo byś płakała
— Jacek Podsiadło "Być może nalezało mówić"
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapeasorela peasorela
abstrakcja
Miłość to coś kompletnego. Jak wszystkie kompletne rzeczy, wymaga ciągłej pracy nad wspieraniem się, nauką, rozumieniem, tolerancją, pomaganiem, zaufaniem, szczerością i wszystkim pomiędzy. Związek, w którym dwójka partnerów dzień w dzień skupia się na podtrzymywaniu ognia namiętności i intymności (szczególnie intymności) potrafi przetrwać więcej, niż jedno życie. O kochających się przez kilka dekad dziadkach potrafią z zaangażowaniem opowiadać wnuki.
— andrzejtucholski.pl
Reposted frompensieve pensieve viapeasorela peasorela
abstrakcja
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viapeasorela peasorela
abstrakcja
abstrakcja
9106 1915 390
abstrakcja
Gdy upadasz, tu upadaj na plecy. Wtedy widzisz perspektywę i łatwiej Ci będzie wstać. 
— Nick Vujicic
Reposted fromlululemony lululemony viawerterowska werterowska
abstrakcja
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viawerterowska werterowska
abstrakcja
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaasz asz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl